Les cavitats de Santa Cecília de Montserrat (Segona part): Aspectes geològics i històrics

Feta la descripció de les cavitats a la primera part, en aquesta segona abordem diferents temes, com son la geologia o la història, incloent-hi les actuacions arqueològiques portades a terme. També es tracta la confusió existent en el nom de les cavitats, generada per les topografies publicades anteriorment.
Continue reading…